نام کامل:آقای جهاندیده,نام مستعار:جهان برس.آدرس سایت:www.www.jahanboress.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود
معرفی مدیران

کارمندان و کارکنان شایسته شرکت ، آینده شرکت را تضمین می کنند .

کارمندان دارای صلاحیت و با انگیزه مهمترین عامل برای تضمین موفقیت های آینده شرکت و ادامه ی رقابت های تجاری است ما به عنوان یکی از پیشتازان تولید کننده ی برسهای صنعتی به طور مستمر در تلاش هستیم که با استخدام کارمندان با صلاحیت و با انگیزه کیفیت تولید محصولات و اجرای طرح هایمان را ارتقا دهیم .

در حال حاضر سازمان مدیریت شرکت بشکل زیر معرفی می گردد:

مدیریت کل آقای علی جهاندیده

مدیر فنی آقای احمد جهاندیده

مدیر مالی سرکار خانم جهاندیده

جهان برسجهان برس

نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)